L’alemany és una llengua lògica, amb poca dificultat fonètica, a diferència de l’anglès, idioma amb una gramàtica més fàcil que la nostra, però molt més rica fonèticament (per això la importància d’aprendre-la de petit i de la mà de professors nadius).

La filosofia Quality Languages és la d’aprendre bé la fonètica anglesa fins als 12 anys, que és l’edat en la que la capacitat fonètica innata desapareix, i a partir d’aquí treballar altres aspectes de la llengua, o també començar amb una segona llengua, en aquest cas, l’alemany.

Com només ensenyem alemany a alumnes d’anglès de Quality Languages, les classes es fan en anglès. D’aquesta manera, es fa un repàs d’allò que ja s’ha aprés, a la vegada que s’aprèn una nova llengua, amb estructures semblants a l’anglès (com els phrasal verbs).

Aquest curs es fa una vegada per setmana, i es formen grups a partir de 4 alumnes. Les classes són de 90 minuts de durada, i el seu cost és de 35€ al mes.

Categories: General

Open chat