Una de les claus de l’èxit en l’aprenentatge de l’anglès, és que l’estudiant trobi un grup on es senti a gust, es a dir, que es senti challenged pel contingut del curs i també pel nivell dels seus fellow classmates.

Al departament d’anglès de Quality ens esforcem per tal d’assignar el grup correcte als nostres estudiants, i una vegada assignat, fem periòdicament reunions de professors per a avaluar el correcte funcionament dels grups i si cal, per fer ajustaments.

Per a determinar el nivell realitzem primer un test d’anglès escrit, en acabat, l’estudiant manté una entrevista en anglès amb un professor, per tal d’afinar el nivell inicialment aconseguit. En aquest punt, es convida a l’alumne a una classe de prova en el grup assignat, i en cas de no tenir cap grup del seu nivell, oferim The Club:

Classe d’anglès de Prova: si tenim un grup en funcionament que creiem s’ajusta al seu Nivell
The Club: si no existeix cap grup en marxa amb les seves caracterísitiques, pot començar amb el sistema personalitzat de The Club, la manera d’aprendre anglès sense horaris.

Communication Skills

L’objectiu dels cursos d’anglès de Communication Skills, es el d’aprendre a transmetre idees, a expressar amb sentiment, per així arribar a convèncer o negociar amb èxit, fer una presentació o preparar un seminari / discurs aconseguint que els assistents es mantinguin atents més del 90 % del temps.

A Quality pensem que el desenvolupament dels Communication Skills són un aspecte fonamental en la formació dels nostres estudiants, per això organitzem seminaris de comunicació on es treballen les diferents tècniques. Per exemple els divendres a les 19:15 hem començat els seminaris de Public Speaking, per tal que els nostres estudiants comencin a perdre la por a parlar en públic, i acabin dominant els diferents tipus d’Speech.

Aquelles persones que desitjin millorar la seva capacitat d’expressió i que no siguin alumnes de Quality poden assistir igualment a aquests seminaris, prèvia inscripció.

Cursos especialitzats d’anglès

L’anglès es una llengua rica en lèxic i expressions fetes, i que per tant és difícil d’abarcar-ho del tot. Per tant oferim als alumnes d’un cert nivell, tant de domini del llenguatge com dels basic communications skills, especialitzacions en alguna de les següents àrees: anglès de negocis, anglès per economia i política, anglès de ciències i TIC, anglès propi de producció i qualitat.

En aquests cursos d’anglès l’èmfasi rau en el contingut, i només de manera secundaria es treballa la gramàtica, però sempre usant exemples i texts relacionats amb el tema d’especialització.

Open chat